Jak wykonuje się przewierty pod drogami?

Przewierty i przeciski pod drogami oraz innymi przeszkodami naziemnymi, takimi jak tory kolejowe, chodniki czy różnego rodzaju cieki wodne to najnowocześniejsza technologia bezwykopowej budowy sieci podziemnych. Jeszcze do niedawna, bo do połowy lat 90-tych, stosowano metodę niesterowaną. Polegała ona na zastosowaniu przecisków pneumatycznych za pomocą przebijaka. Popularnym sposobem wówczas było także wbijanie stalowych rur. Obecnie dzięki licznym korzyściom bardzo popularne stały się przewierty sterowane. Jakie zatem zalety niesie za sobą to rozwiązanie, gdzie się je stosuje i w końcu na czym polega? Na te pytania znajdziesz odpowiedź w naszym artykule. 

 

Po co i gdzie stosuje się przewierty? 

Przewierty podobnie jak przeciski pneumatyczne pod drogami wykonuje się w celu bezinwazyjnego przeprowadzania kabli, sieci elektrycznych, gazowych czy ciepłowniczych. Przy użyciu odpowiedniego sprzętu, czyli narzędzi urabiających i właściwej płuczki wiertniczej przewierty pod drogami mogą być wykonywane praktycznie w każdym rodzaju gruntu. Profesjonalne i fachowo użyte narzędzia poradzą sobie zarówno na gruncie miękkim i terenach podmokłych, jak i na glebie twardej i zbitej. 

 

Na czym polega przeprowadzenie przewiertów pod drogami?

Przewierty pod drogami muszą być przeprowadzane w taki sposób, aby nie uszkodzić istniejących już struktur. Do tego celu wykorzystuje się horyzontalne przewierty sterowane (HDD). Proces ten możemy podzielić na trzy etapy. Pierwszy z nich to tzw. przewiert pilotażowy. Powstały wówczas otwór jest wąski i umożliwia sprawdzenie, czy droga instalacji została wytyczona poprawnie i czy nie naruszy struktur drogi. Etap drugi to rozwiercenie powstałego w etapie pierwszym otworu tak, aby dostosować jego średnicę do potrzeb kładzionej instalacji. Etap trzeci, czyli końcowy polega na wprowadzeniu orurowania w odpowiednio już przygotowany otwór. 

 

Jakie są zalety stosowania tej metody? 

Do najważniejszych zalet wykonywania przewiertów pod drogami i innymi przeszkodami krajobrazowymi lub architektonicznymi jest przyjazność środowisku. Metoda ta jest bowiem bezinwazyjna, dlatego też można ją stosować również na terenach chronionych, takich jak rezerwaty przyrody czy parki narodowe. Na popularność tego innowacyjnego rozwiązania wpływają także aspekty ekonomiczne. Cały proces przeprowadza się niewielkim kosztem. Jeśli mowa o zaletach przewiertów nie sposób nie wspomnieć o czasie realizacji całego przedsięwzięcia. Jest to bowiem najszybsza z dostępnych metod. Podsumowując: dzięki zastosowaniu bezinwazyjnych przewiertów krajobraz nie pozostaje zdewastowany przez głębokie wykopy, infrastruktura jest w stanie nienaruszonym, a sam proces przebiega szybko i tanio. 

Unosimy
Polskę