Przecisk pneumatyczny typu „kret”

Zdarzają się sytuacje, gdy niezbędne może być wykonanie przycisku pneumatycznego typu „kret”. Również wówczas mogą liczyć Państwo na naszą pomoc. Nasze usługi dotyczące przecisków, tak wynajmu samych urządzeń, jak i pracy przy ich pomocy, świadczone są dla klientów prowadzących inwestycje na terenie Warszawy i innych okolicznych miejscowości. To technologia opierająca się na rozpychaniu mas ziemi, połączona z ich zagęszczaniem. Innymi słowy, nie zachodzi potrzeba wydobycia i usunięcia urobku. Działanie prowadzone jest z użyciem pneumatycznych maszyn przeciskowych, które ze względu na charakter i okoliczności pracy, nazywane są kretami właśnie.

Robimy przeciski pod różnego typu przeszkodami naziemnymi – torami kolejowymi, drogami, chodnikami i rzekami. Swoimi działaniami wspieramy firmy budujące infrastrukturę energetyczną, wodociągową i telekomunikacyjną. Przeciski pneumatyczne zdają również egzamin na budowie sieci i przyłączy kanalizacyjnych, ciągów gazowych oraz ciepłowniczych.

 

rura położona przy fundamentach

 

To technologia cechująca się wieloma zaletami i niosąca sporo korzyści, z oszczędnością na czele. Ponieważ to działanie bezinwazyjne, nie niesie aż tak dużego ryzyka naruszenia lub zniszczenia przeszkody, pod która prowadzone są prace. Tym samym więc, możliwe staje się uniknięcie znaczących kosztów dodatkowych, których nierzadko generują prace wykopowe. Przeciski pneumatyczne, które oferujemy, pozwalają na kładzenie rur o średnicy od 50 do 180 mm. Dostępna technologia pozwala nam na prowadzenia prac na odległość 30 m. To jednak nie jedyna metod bezinwazyjnych prac ziemnych na potrzeby instalatorskie.

 

Przewiert pod drogami na potrzeby kanalizacji i przyłączy wody

Innym sposobem na bezinwazyjne poprowadzenie instalacji pod przeszkodą może być przewiert pod drogami, który z powodzeniem stosowany jest na potrzeby budowy kanalizacji oraz przyłączy wody. Jest to szczególnie istotna technologia, niejednokrotnie niezbędna przy prowadzeniu prac w silnie zurbanizowanych rejonach takich jak Warszawa. Horyzontalne przewierty kierunkowe, oznaczane anglojęzycznym skrótem HDD (Horizontal Directional Drilling), to metoda oparta na precyzyjnym planowaniu z użyciem najnowocześniejszych technologii. Dzięki temu przewiert pod drogami może być wykonywany w silnie zurbanizowanym terenie, który na dodatek jest już pełen podziemnego uzbrojenia.

Formularz zamówienia

 

Przecisk pneumatyczny Kret – zasada działania

Wykorzystywanie technologii bezwykopowych, cieszy się niezwykle dużą popularnością i z tej metody korzysta coraz większa grupa odbiorców. Przecisk pneumatyczny pozwala przeprowadzić przez grunt przebijak, określany potocznie jako kret.

Ze względu na kontrolę kierunku przecisku, technologia ta może wykorzystywać dwa rodzaje przecisków pneumatycznych. Pierwszy z nich, wspomniany kret, to tak zwany niesterowany przecisk pneumatyczny przebijakiem. W tym przypadku kierunek przecisku możliwy jest poprzez odpowiednie ustawienie przebijaka w wykopie początkowym. Aby technologia ta spełniła swoje zadania, istotne znaczenie mają warunki gruntowe, długość przecisku czy samo tempo przesuwu. Drugim rozwiązaniem jest przecisk sterowany przebijakiem pneumatycznym, czyli kretem z wykorzystaniem radiowej sondy nadawczej, jaką to należy zamontować w głowicy przebijaka.

Przeciski pneumatyczne, a więc bezwykopowa technologia, daje możliwość wykonania podziemnego połączenia między dwoma punktami w linii prostej, co istotne, bez naruszenia nawierzchni. Wykorzystując nowoczesne rozwiązania, omijane są wszelkie przeszkody, jak również i wykorzystywane są konkretne działania dla określonych typów gruntów. Poprzez zastosowanie głowicy, która wprowadzana jest na odpowiednią głębokość, tworzony jest tunel podziemny, który rozsuwa grunt na boki trasy i w ten sposób można w takie miejsce wprowadzić odpowiednią instalację.

 

Zastosowanie przecisków typu „kret”

Dzięki takiemu działaniu, możliwe jest wciąganie rur, budowanie rurociągów, kanalizacji czy przyłączy wody. Poprzez przeciski pneumatyczne, bez problemu można poradzić sobie z budową każdego rodzaju infrastruktury, otrzymując niezawodne rozwiązania, w których mały nakład pracy, pozwala uzyskać pożądane efekty. Popularne krety, czyli przeciski pneumatyczne sprawdzają się więc doskonale przy sieciach wodno - kanalizacyjnych, przy przyłączach energetycznych, a także gazowych czy też telekomunikacyjnych. Wszędzie więc tam, gdzie chcemy bez ingerencji w chodnik, w ogródek czy w inną zagospodarowaną już przestrzeń zadziałać, przecisk pneumatyczny stanowi jak najbardziej doskonały wybór dla każdego rodzaju inwestycji.

Nie ma wątpliwości, iż przecisk pneumatyczny, określany inaczej jako kret, to niezawodne rozwiązanie, które zapewnia niższe koszty, który jest zdecydowanie lepszy na środowisko naturalne, niż inne dostępne rozwiązania i który daje możliwość wykonywania prac wszędzie tam, gdzie wykop otwarty nie jest możliwy.

Unosimy
Polskę