Przecisk pneumatyczny - zasada działania

Przecisk pneumatyczny to nowoczesna metoda umożliwiająca rozepchnięcie mas ziemi i rozpoczęcie w ten sposób prac gruntowych. Ta technologia należy także do bezpiecznych, pozwalając na prowadzenie działań pod takimi przeszkodami jak drogi, rzeki czy chodniki.

Przecisk pneumatyczny kret jest zaliczany do grupy maszyn pneumatyczno-udarowych. Jego konstrukcja składa się z korpusu wykonanego ze stali o wysokiej udarności oraz głowicy. W środku znajduje się z kolei bijak poruszający się ruchem posuwisto-zwrotnym. Jest on napędzany sprężonym powietrzem, dzięki czemu uderza w głowicę. W efekcie, energia kinetyczna jest przenoszona na całe urządzenie. Co jeszcze warto wiedzieć na temat tego typu sprzętu?

 

warstwy ziemiPrzecisk pneumatyczny kret - najważniejsze informacje


Ogromną zaletą pneumatycznych przebijaków jest możliwość stosunkowo szybkiego i sprawnego wykonania przecisku. Zazwyczaj można spotkać się z przebijakami sterowanymi, ze względu na możliwość kontrolowania działania maszyny. To z kolei pozwala na wykonanie przecisku w bezpieczny sposób, nawet na odległość 70 metrów. Zadaniem operatora jest przemieszczanie lokalizatora, dzięki czemu wiadomo jakie są postępy w realizacji.

  • Przecisk pneumatyczny kret jest określany tym mianem właśnie ze względu na okoliczności pracy oraz jej charakter. W praktyce masy ziemi są rozpychane i zagęszczane, a zatem nie trzeba wydobywać i usuwać urobku.
  • Sprężone powietrze jest doprowadzane do kreta za pomocą węża zasilającego. Dzięki niemu, tłok znajdujący się w środku obudowy, a dokładniej wewnątrz cylindra, jest popychany. W efekcie, uderza w przecinak stanowiący element głowicy. Powietrze dodatkowo pcha tłok do tyłu, dzięki czemu jest on znowu przygotowany do kolejnego uderzenia w głowicę. Jeśli pojawi się konieczność pracy w odwrotnym kierunku, wystarczy zmienić położenie elementów sterownika znajdujących się w krecie. Można to uczynić poprzez zawór pneumatyczny. Po zmianie kierunku, powietrze popycha tłok, przez co styka się on w tylnej części, tam gdzie umieszczona jest tuleja sterownika.

 

Co jeszcze warto wiedzieć na temat przecisku pneumatycznego?


Sprawna praca maszyny wynika przede wszystkim z liczby uderzeń tłoka w głowicę. Wynosi ona od 4 do 6 na sekundę, przy czym ostateczna wartość jest zależna od wielkości urządzenia. Podczas jednego uderzenia, kret przesuwa się liniowo o około 0,5 cm. Na wynik wpływa jednak rodzaj gruntu z jakim mamy do czynienia.

• Przecisk pneumatyczny kret jest bezpiecznym rozwiązaniem również pod względem małej inwazyjności w stosunku do gruntu. Co za tym idzie, nie trzeba obawiać się trwałego uszkodzenia terenu, gdyż ryzyko takiej sytuacji jest niewielkie. Zaletą bezinwazyjnego działania jest ponadto zmniejszenie kosztów, bowiem w taki sposób można uniknąć konieczności wykonywania poprawek. Przeciski to urządzenia, dzięki którym praca przebiega sprawnie, dzięki czemu można zaoszczędzić także czas.

Oczywiście, aby wykonywanie przecisków było efektywne i bezpieczne w dłuższym okresie, konieczne jest regularne sprawdzanie stanu technicznego maszyn. Muszą być one w pełni sprawne, zaś intensywna eksploatacja wpływa na wycieranie się niektórych elementów, w tym zwłaszcza głowicy i korpusu. Konieczne będzie też systematyczne czyszczenie maszyny oraz sprawdzanie czy na powierzchni nie znajdują się jakiekolwiek pęknięcia. Jeśli zauważymy usterkę, niezbędna jest wymiana części. Przeciski pneumatyczne znajdują zastosowanie przede wszystkim w branży budowlanej, m.in. podczas wykonywania przyłączy gazowych i wodociągowych.

 

 

Unosimy
Polskę